Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Установчі документи:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми,що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 668 УЧНІВ

Мова (мови) освітнього процесу - УКРАЇНСЬКА

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) - ВАКАНТНИХ ПОСАД НЕМАЄ

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами):

До послуг учнів 33 навчальних кабінети, в 1 з яких встановлено мультимедійний комплекс, 2 комп'ютерних класи (23 ПК, підключених до мережі Інтернет), тир, спортивна зала, їдальня, спортивний майданчик з тренажерами.

Бібліотечний фонд налічує - 26697 друкованих примірників різноманітної літератури: 13384 екземплярів підручників та 13313 художньої літератури.

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - ГУРТОЖИТОК ВІДСУТНІЙ

Результати моніторингу якості освіти

Звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 навчальний рік

Правила прийому до закладу освіти:

Наказ Міністерства Освіти і науки України від 16.04.2018 року №367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: у закладі та його філіях є безперешкодний доступ осіб з особливими освітніми потребами до першого поверху

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - НЕ СТЯГУЄТЬСЯ

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - НЕ НАДАЮТЬСЯ

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Контракт з керівником комунального закладу "Вільшанський ліцей" Дергачівської районної ради Харківської області

Кошториси та фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

30 стаття Закону України "Про освіту" "Протопопівської гімназії" комунального закладу "Вільшанський ліцей" Дергачівської районної ради Харківської області

Кiлькiсть переглядiв: 255